Preview Mode Links will not work in preview mode

ZDRAVÁ DUŠA


Aug 24, 2023

Introverti a extroverti sú zjednodušené kategórie osobností, ktoré opisujú spôsob, akým ľudia získavajú energiu - buď z vnútorných myšlienok (introverzia) alebo z vonkajších podnetov (extroverzia). Je však dôležité si uvedomiť, že realita je oveľa zložitejšia. Mnohí ľudia kombinujú vlastnosti oboch skupín a správanie sa môže líšiť v rôznych situáciách. Stereotypy typu "introverti sú plachí" a "extroverti sú stále spoločenskí" nedávajú spravodlivý obraz o pestrosti ľudskej povahy. Každý jedinec je jedinečný a nepatrí len do jednej škatuľky. Napriek tomu, môže byť užitočné zistiť k čomu inklinujú naši blízki, aby sme im lepšie rozumeli. Ako sa orientovať v takejto kategorizácii osobností nám ozrejmil vojenský psychológ por. Mgr. Tomáš Poláček.