Preview Mode Links will not work in preview mode

ZDRAVÁ DUŠA


Sep 28, 2023

Popôrodná depresia, známa aj ako popôrodná depresia, je závažný psychický stav, ktorý môže postihnúť matky po narodení dieťaťa. Tento stav sprevádzajú symptómy, ako je hlboký smútok, nepokoj, úzkosť a strata záujmu o bežné denné činnosti. Okrem toho môžu ženy trpieť aj problémami so spánkom a stravovaním. Postporodná depresia môže mať výrazný vplyv nielen na emocionálne, ale aj fyzické zdravie matky, čo zdôrazňuje dôležitosť hľadania odbornej pomoci od lekára alebo psychoterapeuta. Adekvátna liečba a podpora sú kľúčové pre zlepšenie pohody matky a jej schopnosti starať sa o novonarodené dieťa. Ako vzniká, s akými pocitmi sa denne stretávajú matky trpiace touto poruchou, ale aj mnoho iného nám v tejto epizóde prezradila psychoterapeutka a dula Mgr. Hana Celušáková, Phd.