Preview Mode Links will not work in preview mode

ZDRAVÁ DUŠA


Jul 1, 2021

Čo je to arteterapia a pre koho je určená? Aký je rozdiel medzi arteterapiou a maľovaním? Ako arteterapia prebieha a aké techniky sa pri nej využívajú? Aký je dlhý proces liečenia arteterapiou? Ako si vybrať vhodného terapeuta? Na tému arteterapia sme sa rozprávali s neurologičkou Ester Točíkovou a arteterapeutkou Sasha Točík Berkyovou.